Sääntömääräinen syyskokous ja pikkujoulut 26.11.2016

24.11.2016

Perinteiset pikkujoulut järjestetään Söörmarkun nuorisoseurantalolla lauantaina 26.11.2016, kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita!

 

Tilaisuus avataan sääntömääräisellä syyskokouksella, jonka esityslista on alla.

 

1§        KOKOUKSEN AVAUS

 

2§        VALITAAN KOKOUKSELLE

  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. pöytäkirjan tarkastajat ( kaksi )
  4. ääntenlaskijat. (kaksi )

 

3§        TODETAAN

  1. läsnäolijat (kaikki tervetulleita)
  2. äänioikeutettujen jäsenten määrä (15 vuotta täyttäneet    Lu-SaRin jäsenet)

 

4§        TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

5§        PÄÄTETÄÄN SEURAN OHJELMASSA OLEVISTA URHEILUMUODOISTA TULEVANA TOIMIKAUTENA

 

6§        VAHVISTETAAN TULEVAKSI KAUDEKSI

  1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
  2. Talousarvio vuodelle 2017

 

7§        VALITAAN SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN JÄSENTEN KESKUUDESTA JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA, JOTA MYÖS KUTSUTAAN SEURAN PUHEENJOHTAJAKSI

 

8§        VALITAAN KAHDEKSI SEURAAVAKSI TOIMINTAVUODEKSI TÄYSI-IKÄISTEN JÄSENTEN KESKUUDESTA JOHTOKUNTAAN JÄSENET EROVUOROSSA OLEVIEN TILALLE

 

9§        VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA HEILLE VARATILINTARKASTAJAT. TILINTARKASTAJIEN TOIMIKAUSI ON KAKSI (2) VUOTTA.

 

10§      VALITAAN ERI TOIMIKUNTIIN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENET, SEKÄ MUUT TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

 

11§      VAHVISTETAAN LIITTYMIS- , JÄSEN-  JA KANNATTAJAJÄSENMAKSUJEN SUURUUS

 

12§      VALITAAN EDUSTAJAT SVUL:N SATAKUNNAN PIIRIN JA  SRL:N  JA LOUNAIS-SUOMEN RATSASTUSJAOSTON VUOSI- YM. KOKOUKSIIN TAI ANNETAAN JOHTOKUNNALLE VALTUUDET HENKILÖIDEN VALITSEMISEKSI KO. KOKOUKSIIN

 

13§      KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN