Toimintalinjat

SEURAMME TOIMINTALINJAUKSEN RUNKOSUUNNITELMA

• Yhteisöllisyys: Teemme yhdessä asioita
• Hevosen hyvinvointi
• Luonnon kunnioittaminen
• Hevonen monipuolisena harrastetoverina
• Kannustaminen ja tukeminen hevosurheilun eri lajeihin
• Aktivoimme koko perheen mukaan harrastukseen yhdessä
• Huomioimme eri-ikäiset harrastajat toiminnassamme
• Ohjaamme koulutukseen tukea
• Ohjaamme valmennukseen tukea
• Lisäämme jäsenmäärää
• Tutustumme SRL:n toimintaan ja palveluihin
• Kehitämme yhteistoimintaa ratsastuskouluyrittäjän kanssa
• Kasvatamme yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa


SEURAMME VISIO

• Visionamme on, että mahdollisimman moni perhe kokee hevosharrastuksen
yhteiseksi lajiksi. Hevosurheilun lajien kirjo on kaikkien saavutettavissa
ja säilytämme ikäjakauman mahdollisimman laajana.
• Perheen jokainen jäsen löytää itselleen mieluisan harrasteen seuran sisältä.


SEURAMME EETTISET LINJAUKSET

• Hyväksymme jokaisen yksilön omana itsenään
• Kannustamme jokaista taitotasosta riippumatta
• Hevosten hyvinvointi on kaikkien asia
• Kannustamme terveisiin elämäntapoihin
• Perhe kokonaisuutena mukana harrastuksessa

SEURAMME TAVOITTEET

• Yhdessä tekeminen ja viihtyminen; kaikki osallistuvat ilolla tapahtumiin,
toimintaan ja talkoisiin.
• Luomme mahdollisuuksia jokaisen kehittyä haluamillaan aloilla;
Seuratoiminnan tarjonta on monipuolista, esimerkkinä valmennukset, kurssit ja kilpailut.
• Taloudellinen tasapaino; keräämme riittävästi varoja luodaksemme
mahdollisuuden monipuoliseen seuratoimintaan.
• Vastuullisuuden korostaminen yhteisötoiminnassa; jokainen ottaa vastuun
omasta sekä yhteisestä toiminnasta muita kunnioittaen
• Terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen: Seura on No Smoking –teamin jäsen.
Kannustamme monipuoliseen liikuntaan.

 

SEURAMME TOIMINTAMUODOT:

• Harjoituskilpailut, seurakilpailut, aluekilpailut; eri lajeissa.
• Valmennukset, kurssit, koulutukset, valmennustuet; eri-ikäisille ja eri ryhmille.
• Retket, tapahtumien järjestäminen ja osallistuminen, muu urheilutoiminta
• Monipuolisen hevosharrastuksen esiintuominen ja yleiseen tietoisuuteen vaikuttaminen

KERHOTOIMINTA:

• Kerhotoimintaa järjestetään eri-ikäisille lapsille ja nuorille koulutettujen ohjaajien johdolla


OPERAATIO PELISÄÄNNÖT SEURAMME ERI RYHMISSÄ

• Seurassamme on tehty pelisäännöt lasten ja nuorten vanhempien kanssa
• Onnistuneen pelisääntökeskustelun avaimet ovat avoimuus ja kuunteleminen
• Erimielisyyksistä keskustelemme yhdessä vanhempien, ratsastuskouluyrittäjän
sekä toiminnan vetäjän kanssa sekä ratkaisemme tilanteen.

 

SEURAMME KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAPOJA

• Avoimuus ja raportointi seuran rahallisesta tilanteesta jäsenistölle.
• Tiedotamme internetsivujen kautta, sähköpostilla, ilmoitustauluilla
sekä puskaradion kautta. 

Toivomme kaikkien osallistuvan talkoihin vaikka pienelläkin panoksella.
• Rekrytoimme lisää seura-aktiiveja
• Kaikilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin eri luokkiin.