Mikä on Sinettiseura

MITÄ SINETTI TARKOITTAA?

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet tunnustuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Nuori Suomi Sinetin seuralle voi myöntää lajiliitto.SINETTIKRITEERIT

1. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.
2. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
3. Seuran toiminta on kasvatuksellista.
4. Seuran toiminta on monipuolista.
5. Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen tarkoitetun koulutuksen.
6. Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta.
7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
8. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä
lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt
on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
9. Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.