Kilpailujen turvallisuussuunnitelma

 

TURVALLISUUSASIAKIRJA

Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry

 

 

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

 

 

 

1. YLEISTÄ SEURASTA

 

2. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN

VARAHENKILÖNSÄ

 

3. TOIMIHENKILÖT JA HEIDÄN TOIMENKUVANSA

 

4. OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJARYHMÄT

 

5. RAKENNUKSET JA RAKENTEET

 

6. TURVALLISUUSVÄLINEET, HENKILÖSUOJAIMET

 

7. MUUT VÄLINEET JA VARUSTEET

 

8. RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU

 

9. TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN

 

10. ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYNTUTKINTA

 

11. ERILLISET TURVALLISUUSSUUNNITELMAT

 

1. YLEISTÄ SEURASTA


 

Seura järjestää eritasoisia ratsastuskilpailuja, luentoja ja muita yleisötilaisuuksia, retkiä sekä valmennusta koulu- ja esteratsastuksessa.

 

2.TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ

Seuran turvallisuusasioista vastaava henkilö on seuran puheenjohtaja ja hänen

varahenkilönsä on varapuheenjohtaja. Johtokunta voi valita keskuudestaan vuosittain turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kilpailuja varten voidaan valita erikseen turvallisuusvastaavat.

Heidän vastuunaan on yleisen turvallisuuden suunnittelu, ohjeistus ja valvonta sekä onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja seuranta. SRL vastaa toimihenkilöiden kouluttamisesta.

 

3.TOIMIHENKILÖT JA HEIDÄN TOIMENKUVANSA

Vuonna 2018

Bettina Nirhamo, puheenjohtaja

Elisa Lepistö, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Maria Pettersson-Uusisalo, varapuheenjohtaja

Päivi Uusimäki, ratsastuskouluyrittäjä


Alue- ja kansallisiin ratsastuskilpailuihin valitaan erikseen kilpailujen johtaja, turvallisuudesta vastaava henkilö, stewardi ja tarvittaessa ensiapuryhmä tai lääkäri sekä eläinlääkäri. Työntekijöinä käytetään pääsääntöisesti ratsastusseuran jäsenistä koostuvaa talkooporukkaa. Yleisötilaisuuksissa ja kilpailuissa sekä retkillä palvelut kuten ruokapalvelu, majoitus ja kuljetukset annetaan asianmukaisten yritysten järjestettäviksi.

Seuravalmennuksia pitämään valitaan ammattitaitoiset valmentajat.

 

4. OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJARYHMÄT

Seuran kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuu ratsastusta ja hevosia harrastavia yksityishenkilöitä. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää osallistujalta SRL:n Green Cardin tai johonkin SRL:n alaiseen ratsastusseuraan kuulumista sekä alue- ja kansallisissa kilpailuissa kilpailulisenssin omistamista. Seuran järjestämiin seurakilpailuissa noudatetaan seuran laatimia kilpailuohjeita. Liite 8

 

5. RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Lusarin toiminta pääasiasssa Ratsastuskoulu Zilpalla. Zilpalla on oma turvallisuusasiakirja sekä pelastussuunnitelma.

 

6. TURVALLISUUSVÄLINEET JA HENKILÖSUOJAIMET

Zilpan tiloista löytyy asianmukainen ensiapuvarustus sekä alkusammutuskalusto. Kilpailuissa ja muissa yleisötapahtumissa on toimihenkilöiden, kilpailijoiden ja yleisön nähtävillä alueen ja rakennukset sisältävä kartta, josta ilmenee ensiapu- ja alkusammutusvälineiden sijainti.

 

7. MUUT VÄLINEET JA VARUSTEET

Seuran valmennuksiin osallistujat ja kilpailuiden osanottajat käyttävät omia suojavarusteitaan, kuten turvakypäriä ja -liivejä


 

8. RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU

Liite 1

 

9. TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN

Liitteet 2 , 3 , 4 ja 5

 

10. ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYNTUTKINTA

Onnettomuustilanteen, tapaturman tai läheltä piti-tilanteen jälkeen kirjataan tapahtuma mahdollisimman pian tapahtumakirjauslomakkeelle jossa analysoidaan tekijöitä, jotka vaikuttivat onnettomuuden syntyyn. Seuran johtokunnan sekä kilpailujaoksen kanssa mietitään toimenpiteitä ja ennaltaehkäisyä. Vastuu tiedottamisesta ja muista virallisista seikoista on turvallisuusasioista vastaavalla.

Liite 6

 

11. ERILLISET TURVALLISUUSSUUNNITELMAT

Liite 7

RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU Liite1

 

Todennäköisyyden aste

1= pieni riski

2= kohtalainen riski

3= suuri riski

 

 

riski/

ongelma

vaara

vamma/

seuraus

todennäköisyys

toimenpiteet

toteuttajat

ratsastaminen

putoaminen

 

hevosen

pillastuminen

 

hevosen

kaatuminen

 

varusteiden

hajoaminen

 

turvattomat varusteet

 

 

murtumat

ruhjeet

sisäelinvammat

aivotärähdys

3

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

2

hevosen kiinniottaminen ja rauhoittaminen

 

ratsastajan kunnon tarkastaminen

 

varusteiden korjaaminen ja / tai uusiminen

 

varusteiden huoltaminen

kilpailujen/

tapahtuman

henkilökunta

 

valmentaja

 

tallinpitäjä

 

kilpailija itse

hevosten

käsitteleminen

huolimattomuus

 

kokemattomuus

 

olosuhteet

 

 

haavat

murtumat

ruhjeet

2

 

3

 

2

ratsastajan huomauttaminen

 

kouluttaminen / tiedottaminen / muistuttaminen

kilpailujen/

tapahtuman

henkilökunta

 

valmentaja

 

kilpailija itse

yleisö / toimihenkilöt

sairauskohtaus

 

 

autolla törmäily

 

 

irtipäässyt hevonen

aivovaurio

kuolema

 

ruhjeet

murtumat

 

haavat

ruhjeet

murtumat

kuolema

 

1

 

 

1

 

 

2

ohjeet liitteissä

 

 

 

 

 

hevosen kiinniottaminen ja rauhoittaminen / vahinkojen tarkistaminen

 

kilpailujen/

tapahtuman

henkilökunta

parkkeeraus

pysäköinnin ohjaajien viestikatkot

 

autot samaan parkkiin

 

ahdasta -> hevonen kolhii naapurin autoa

2

LA-puhelimet, selvät ohjeet ja parkkikartat

kilpailujen/

tapahtuman

henkilökunta

sähkökatkos

hevosen pillastuminen

 

irtipäässyt hevonen

 

putoaminen

 

yleinen paniikki

haavat

 

murtumat

ruhjeet

sisäelinvammat

aivotärähdys

kuolema

2

 

 

2

 

 

2

 

2

hevosen kiinniottaminen ja rauhoittaminen / vahinkojen tarkistaminen

ennakoiminen

 

varavalonlähteet

kilpailujen/

tapahtuman

henkilökunta

 


 


 

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Liite2

(ohje yleisötapahtuman/retken järjestäjille)

 

– onnettomuustilanteissa kilpailujen turvallisuudesta vastaava henkilö, retken johtaja tai muun tapahtuman henkilökunta johtaa tilannetta

 

– tapahtumissa pidetään näkyvillä pelastuskartat ja hätänumero, paikan osoite sekä ajo-ohje

 

– kuuluttajalla tulee olla poistumistilanteita varten ohjeet

 

– tapahtumissa/retkillä tulee aina olla ensiaputaitoista henkilökuntaa

 

– tapahtumissa/retkillä henkilökuntaan kuuluvilla tulee olla mukana matkapuhelin, ja puhelimen akussa virtaa

 

– ensiapuvälineet ja alkusammutuskalusto on pidettävä helposti saatavilla

 

– tapahtumissa pelastustiet pidetään vapaina tai helposti ja nopeasti tyhjennettävinä

 

– tapahtumissa tulee huomioida sääolosuhteet; kilpailuiden pakkasraja on -15 c, kovan myrskyn, tulvan tai rajun ukkosen sattuessa kilpailut voidaan keskeyttää tai perua.

 

– valmennuksiin ja kilpailuihin osallistujien tulee käyttää asianmukaisia turvavarusteita: kypärää ja tarvittaessa turvaliiviä

 

– retkillä ryhmät pidetään kasassa ja tiedetään aina jäsenten lukumäärä

 

– retkillä tulee jokaista kymmentä alaikäistä kohden olla täysi-ikäinen valvoja

 

HÄTÄILMOITUS Liite 3

(Ohje kilpailujen/tapahtuman henkilökunnalle)

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112

 

ENNEN SOITTOA:

 

- selvitä nopeasti, mitä on tapahtunut

 

- estä lisävahinkojen syntyminen

 

sairaustapauksissa selvitä, onko potilas hereillä tai herätettävissä

 

- soitto numeroon 112

 

- pysy rauhallisena ja rauhoita muita

 

- pyri aina soittamaan itse, jotta välikäsiltä vältytään

 

 

1. Anna tarkka osoite ja puhelinnumero

 

2. Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut

 

3. Vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita

 

4. Sulje puhelin vasta kun saat siihen luvan

 

5. Järjestä opastus sovitusta paikasta

 

6. Soita uudestaan, mikäli tilanne oleellisesti muuttuu

 

7. Ole kartalla

 

8. Muista ilmoittaa kunta missä olet, koska matkapuhelimen soitto saattaa mennä eri hätäkeskukseen

 

9. Muista tapauksen jälkihoito!

ENSIAPU Liite 4/1

(Ohje kilpailujen/tapahtuman henkilökunnalle)

 

TEE HÄTÄILMOITUS 112

 

PALOVAMMA:

- jäähdytä palovamma mahdollisimman nopeasti

· steriilillä infuusionesteellä tai hätätapauksessa vedellä

· peitä vamma steriilillä taitoksella, jos mahdollista

· peittele potilas lämpimästi

· paksut vaatekerrokset poistetaan, koska niihin voi jäädä palopesäkkeitä

 

HUOM!

· ÄLÄ puhko rakkuloita

· ÄLÄ laita rasvaa tai voidetta vammaan

· ÄLÄ poista karstaa tai roikkuvia ihonriekaleita

 

 

PALELTUMA:

· potilas sisätilaan, jos mahdollista

· varovainen liikuttelu, älä kävelytä potilasta

· märät vaatteet pois, kuivaa potilas huolella

· peittele potilas lämpimästi

· seuraa potilaan tajuntaa

· paikallinen vamma: lämmitä vamma ripeästi 40-42 asteisella vedellä, jos

sairaalaan pääsy kestää enemmän kuin 2 h. Käytännössä esim. käsi

laitetaan sankoon, jossa on kädenlämpöistä vettä, tai nenä/korva

lämmitetään laittamalla kämmen päälle

· varottava vamman uudelleen kylmettämistä

 

HUOM!

· ÄLÄ hiero tai käytä kylmää vettä

 

TAJUTTOMAN ALILÄMPÖISYYS:

 

· varovainen käsittely

· potilas makuulla koko ajan

· hengitystiet auki leukakulmasta kohottamalla

· sykkeen tunnusteluun voi käyttää reilusti aikaa

· jos eloton VARMUUDELLA, huolellisen tutkimuksen jälkeen aloitetaan

painanta/puhalluselvytys, jota jatketaan sairaalaan asti

VENÄHDYKSET/NYRJÄHDYKSET: Liite 4/2

 

· 3 x K –sääntö

1. kylmä

2. kohoasento

3. kompressio

· lastoita mahdollisuuksien mukaan kuljetuksen ajaksi (maasto)

· älä laita kylmää suoraan paljasta vammaa vasten

· n. 20 min kylmää kerralla on sopiva

 

MURTUMAT:

 

AVOMURTUMAT:

· älä korjaa likaisen murtuman virheasentoa, jos ei ole pakko

· peitä haava puhtailla/steriileillä taitoksilla ja lastoita (3 x K)

· verenvuoto tyrehdytettävä välittömästi keinolla millä hyvänsä

 

UMPIMURTUMAT

· 3x K

· lastoita liikkumattomaksi

 

RAAJAN MURSKAVAMMAT/AMPUTAATIO:

 

· ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen

· irronneen kehonosan talteen ottaminen ja säilytys kuivassa ja viileässä

paikassa, jos mahdollista (irronnut kehonosa, esim. sormi, laitetaan

vaikka muovipussiin, joka laitetaan toiseen muovipussiin, ulommaiseen

muovipusseista laitetaan kylmää vettä.

 

HAAVA:

 

SUURET HAAVAT:

· tyrehdytä verenvuoto (sormet, kämmen, nyrkki, kyynärpää, vyö, ym.)

 

PIENET HAAVAT

· steriili harsotaitos ja side päälle jos mahdollista

· putsaa haava tarvittaessa, jos kovin likainen

· raaja kohoasentoon (3 x K)

 

RINTAKIPU:

oireet:

puristava, laaja-alainen kipu, säteilee kaulalle ja käteen

- hoito:

· rauhoita

· lepo -> istumaan tai puoli-istuvaan asentoon

· jos rannepulssi tuntuu ja nitrot käytössä, voit kehottaa ottamaan nitron

 

HENGITYSVAIKEUS: Liite 4/3

 

oireet:

· hengittäminen työlästä

· käyttää hengittämiseen apulihaksia

· hengitystiheys nousee

· yleensä sairastaa astmaa

- hoito:

· rauhoita

· istuva tai puoli-istuva asento, etukumaraan

· jos tiedät potilaan sairastavan astmaa, kehota ottamaan lääke/piippu

 

TAJUTON:

syitä:

· epilepsia, hapen puute, diabetes, vamma, vuoto

- hoito:

· kokeile hengitys, pulssi, reagoiko kivulle

· kylkiasento

· varmista hengitys, jos oksentaa -> valuta, kaiva suu tyhjäksi

· valittiko mitään?

· estä lisävammojen synty (epilepsia)

 

ELVYTYS:

· puhuttele, ravistele, katso, kokeile hengitys/pulssi

· potilas selinmakuulle tilavaan paikkaan, kova alusta

· ppe yksin 2-30

kaksin 1-5

 

Huom! Oikea painelupaikka on rintalastan alareunasta kaksi sormenleveyttä. Tarkkaile, että ilma menee oikeaan paikkaan (keuhkoihin, ei vatsaan).

SUOSITELTAVA ENSIAPUKALUSTO: Liite 4/4

 

- steriilitaitoksia

- sideharsoja

- jääpusseja

- kiristysside (staasi)

- taskumaski

TULIPALON SATTUESSA Liite 5

(Ohje kilpailujen/tapahtuman henkilökunnalle)

 

 

SISÄTILOISSA

 

TEE HÄTÄILMOITUS 112

 

VAROITA

– sisällä olevia

PELASTA

– kaikki ihmiset ulos samaan paikkaan (kokoontumispaikka), pidä huoli,

että tiedät ihmisten lukumäärän ja ilmoita se pelastuslaitoksen

henkilöstölle. Talviaikana järjestä kokoontumispaikka sisätiloihin jos

mahdollista.

RAJOITA

– palo sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmastoinnit

SAMMUTA

– palo kykyjesi mukaan alkusammutusvälineillä

OPASTA

– pelastushenkilöstö oikeaan kohteeseen, ole heitä vastassa

 

 

 

 

 

METSÄ/MAASTOPALOISSA

 

TEE HÄTÄILMOITUS 112

 

arvioi ja kerro hälytyspäivystäjälle tuulen suunta ja voimakkuus sekä

onko kyseessä maapalo vai latvapalo ja onko tuulen alapuolella asutusta

 

VAROITA

– tarvittaessa muita ihmisiä tuulen alapuolelta

PELASTA

– tarvittaessa ihmisiä tulipalon läheisyydestä tai tuulen alapuolelta

SAMMUTA

– käsillä olevilla alkusammutusvälineillä (letku, vesiämpäri, lapio jne.)

OPASTA

– pelastushenkilöstö sovitulle paikalle, ole kartalla

ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYN TUTKINTA Liite 6/1

 

 

TAPAUSILMOITUSLOMAKE Täytä lomake mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

 

Onnettomuuden tapahtumapaikka, päivämäärä ja kellonaika

 

________________________________________________________________________

 

Loukkaantuneen henkilön henkilötiedot:

 

Nimi ________________________________ Henkilötunnus _____________________

 

Osoite ________________________________ Puhelinnumero ____________________

 

Sähköpostiosoite _________________________________________________________

 

Tiedot tapahtumasta

Minkälaisessa toiminnassa tapahtuma sattui?

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Tapahtuman kuvaus (yksityiskohtainen kuvaus, miten onnettomuus sattui?)

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Tapahtuman seuraukset (esim. vamman laatu, loukkaantuneiden määrä)

 

________________________________________________________________________

 

Sääolosuhteet tapahtuman aikana

 

__________________________________________________________________________

 

Lisätietoja:

 

________________________________________________________________________

 

 

Tapahtumasta on otettu yhteyttä:

 

___ Poliisi ___ Vakuutusyhtiö

 

___ Pelastuslaitos ___ Kuluttajavirasto/kunnan tuoteturvallisuus-

valvontaviranomainen

___ Turvallisuusvastaava ___ Muu

 

 

Päivämäärä, nimi, nimen selvennys ja puhelinnumero

 

________________________________________________________

 

Jatka mielellään seuraavalle sivulle.

LÄHELTÄ PITI-tilanne Liite 6/2

 

 

Mitä olisi voinut sattua?

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Sääolosuhteet tapahtuman aikana

 

________________________________________________________________________

 

Tapahtuman syyt

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Miten tapaturma voitaisiin vastaisuudessa välttää/ toimenpide-ehdotuksia?

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

Lisätietoja:

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärä, nimi, nimen selvennys ja puhelinnumero

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Jatka mielellään seuraavalle sivulle.

ESIMERKKI TURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Liite 7

xxx kouluratsastuskilpailut pvm

 

1. Toiminnan kuvaus

xxx kouluratsastuskilpailut. Paikalla ratsukoiden lisäksi yleisöä.

 

2. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä:

xxx, nimi ja puh

varahenkilö xxx

kilpailujen johtaja xxx

stewardi xxx

 

3. Osanottajamäärä on xxx, yleisöä ja sivullisia odotetaan arviolta xxx

 

4. Sairasauton ajo-ohjeet Helsingistä

Helsinki – Porvoo tie nro 170 noin 1 km kehä 3:n jälkeen käännös oikeaan Talosaarentielle (yksityistie). Ajetaan 2 kilometriä, jonka jälkeen käännytään vasemmalle viitoitus Husön Ratsastuskeskus. Ajetaan kilometri, Talosaarentie 283.

 

5. Toimintaan liittyvät riskit kuvattu liitteessä 1.

 

Kilpailukutsussa käy ilmi kilpailujen vastuuhenkilöt sekä toimintatavat. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja organisoiminen tehdään erikseen sekä niistä aiheutuvat kokoontumiset hoidetaan. Kilpailujen johtaja huolehtii lupa- ja ilmoitusasioista.

Kilpailujaos huolehtii suorituspaikasta, reiteistä ja opasteista.

 

6. Riskien hallinta

Kilpailujen henkilökunta perehdytetään turvaohjeisiin.

Näkyvällä paikalla pidetään pelastuskartta, hätänumero sekä paikan osoite ja ajo-ohje.

Kilpailukanslian henkilökunnalla sekä turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä tulee

olla matkapuhelin, jonka akussa on riittävästi virtaa. Kansliassa/turvallisuudesta

vastaavalla on myös radiopuhelin.

Liikennettä ohjataan. Liikenteenohjaajilla tulee olla matkapuhelin, jonka akussa on

riittävästi virtaa. Liikenteenohjaajilla on myös radiopuhelinyhteys keskenään ja

kansliaan. Liikenteenohjaajille annetaan pelastuskartat.

Työvuorossa tulee olla aina ensiaputaitoinen henkilö tai useampia.

Ratsukoiden verryttelyalueella tulee olla valvoja.

Ratsukoille ja yleisölle osoitetaan omat alueet ja kulkutiet.

Pelastustiet pidetään helposti ja nopeasti avattavina.

Talli pidetään kilpailujen ajan ulkopuolisilta suljettuna.

Alueella olevat koirat on pidettävä kytkettyinä.

Tupakointi tupakkapaikalla.

Buffethenkilöstöllä on tarvittava hygieniakoulutus

 

7. Toimintaolosuhteiden muuttuessa

Tarvittaessa kilpailuohjelmaa muokataan säätilan mukaan.

 

8. Toiminta fyysisen vamman/sairauskohtauksen sattuessa. Liitteet 3, 4/1-3

 

9. Toiminta muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Liitteet 3 ja 5

 

10. Toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen:

Täytetään tapausilmoituslomake ja toimitetaan se turvallisuudesta vastaavalle

henkilölle

Tapahtumasta tiedottaa turvallisuudesta vastaava henkilö

Tehdään ilmoitus viranomaisille (poliisi)

Jälkihoitoa järjestetään tarvittaessa tilanteessa läsnä olleille, omaisille ja kilpailujenhenkilökunnalle

Alaikäisen joutuessa tapaturmaan otetaan välittömästi yhteys huoltajaan