Lajimerkit

Merkkisuoritussäännöt löytyvät kokonaisuudessan SRL:n internetsivujen materiaalisalkun sääntökansiosta.

Maastoratsastusmerkki


Hyväksytty koe:
• osallistuminen teoriatunnille (tunnin jälkeen voidaan suorittaa teoriakoe, joka on vapaaehtoinen)
• käytännön koe ratsastuskentällä tai maneesissa
• Käytännön koe, maasto-osuus

Teoriatunti
• turvallinen toiminta hevosen kanssa maastossa
• liikennesääntöjä hevosen kanssa liikuttaessa
• toiminta onnettomuustilanteessa
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsivuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen

Käytännön koe aidatulla alueella (ratsastuskenttä/maneesi):
• hevosen varustaminen käytännön koetta varten
• ratsautuminen (satulavyön kiristys, jalustimien säätäminen oikealle pituudelle)
• ratsastus osastosta välimatkat säilyttäen
      o alkukäynti
      o kevyttä ravia 10 minuuttia
      o laukkaa kevyessä istunnassa 200-400 metriä

Käytännön koe, maasto-osuus:
Maasto-osuuteen voi osallistua kun on osallistunut teoriatunnille sekä suorittanut hyväksytysti käytännönkokeen aidatulla alueella.
• ratsastus osastossa välimatkat säilyttäen
• käynti, ravi ja laukka maastossa
• ojan ylitys
• ala- ja ylämäen ratsastaminen
• matalan tukin (40-50 cm) ylitys

Ohjesääntö: Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• hevosten varustamisessa on turvallisuuteen tai hevosten hyvinvointiin vaikuttavia puutteita
• ratsastaja ei pysty säilyttämään tilanteen vaatimia etäisyyksiä eli osastossa ratsastettaessa etäisyys on lyhempi kuin yksi hevosenmitta tai maastossa osastossa ratsastettaessa etäisyys kasvaa liian suureksi tai näköyhteys edelliseen hevoseen menetetään
• ratsastaja ei pysty nostamaan laukkaa tai siirtymään raviin ohjaajan antamasta merkistä
• ala- ja/tai ylämäkeä ei ratsasteta ohjaajan osoittamassa askellajissa hallitusti
• ratsastaja suistuu satulasta
• ohjaajan tulee keskeyttää koe, mikäli huomaa, ettei ratsastajan taitotaso riitä merkin turvalliseen suoritusyritykseen.

Maastoratsastusmerkin kalvopohjat sekä teoriakoe löytyvät materiaalisalkusta.

Valjakkomerkki

Hyväksytty koe:
• osallistuminen teoriatunnille
• käytännön koe: valjaiden sovittaminen, valjastaminen sekä valjaista riisuminen
• käytännön koe: koulu- ja tarkkuusajot

Teoriatunti
• valjastaminen
• ajurin istunta ja varusteet
• liikennesäännöt valjakkona liikuttaessa
• turvallisuusohjeet, onnettomuustilanteissa toimiminen
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsivuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen

Valjastus
• Yksivaljakon valjastaminen vaunun eteen sekä valjaista riisuminen (valjastusjärjestys, valjaiden sovittaminen, taluttaminen, valjastaminen vaunujen eteen, ohjien käsittely, vaunuun nouseminen, vaunuista laskeutuminen, valjaista riisuminen).

Kouluosuus
• Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Aloitus radalta oikeassa kierroksessa
H – C – M – R – B – L/A ravia oikeaan
L/A – X pääty-ympyrä
L/A – E – S- C- M ravia
M – X – E koko rata leikkaa
E – L – B – R – M – C ravia vasempaan
C – X pääty-ympyrä
H – S välillä käyntiin
S vasemmalle
X pysähdys, käyntiä
R oikealle
R – B ravia
A – X ravia (tai jos radan lyhyt sivu alle 30 metriä E – X ravia)
X käyntiä
G pysähdys, tervehdys

Tarkkuus-osuus
• Pääsääntöisesti ravissa
• Vakiorata: joka suoralle sivulle yksi keilapari sekä diagonaalille yksi keilapari