Hevostaitomerkit

Minimerkki
Minimerkki on tarkoitettu alle 10-vuotiaille lapsille. Minimerkin tavoitteena on saavuttaa perustiedot ja -taidot hevosten kanssa olemisesta ja hoitamisesta.
• Tallin säännöt
• Hevosen harjaaminen ja kavioiden puhdistaminen
• Riimun laittaminen hevoselle
• Hevosen taluttaminen: liikkeelle lähtö, kääntyminen, pysäyttäminen (avustajan käyttö sallittu)
• Suitsien ja satulan osien tunnistaminen

Perushoitomerkki
Perushoitomerkin tavoitteena on saavuttaa taidot hevosen itsenäiseen hoitamiseen ja varustamiseen ennen ja jälkeen ratsastustunnin.
• Tallikäyttäytyminen
• Hevosen hoitaminen
• Hevosen sitominen
• Hevosen puhdistus
• Satulointi ja suitsinta
• Suojat
• Hevosen taluttaminen

Hoito I -merkki
Hoito I –merkin tavoitteena on saada tarvittava taidot itsenäiseen hevosenhoitamiseen ja toimimiseen mm. hevosenhoitajan tehtävissä. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 10 vuotta.
• Hevosen ruumiinosat
• Hevosen värit ja merkit
• Hevosrodut
• Hevosen päivittäinen tarkastus
• Hevosen perustarpeet
• Hevosen ruokinnan perusteet
• Karsinan puhdistaminen ja kuivikkeet
• Hevosen loimittaminen
• Hevosen varusteiden huolto
• Hevosen pesu
• Perustieto kengityksestä ja kavioiden hoidosta

Hoito II -merkki
Hoito II –merkin tavoitteena on syventää hevostaitoja ja antaa valmiuksia mm. kilpailupaikalla hevosenhoitajana toimimiseen. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12 vuotta.
• Hevosen ulkoasun viimeistely
• Hevosen esittäminen maasta käsin
• Hevosen kuljettaminen
• Kuolaimet, satulat ja apuohjat
• Hevosen juoksuttaminen

Lääkintämerkki
Lääkintämerkin tavoitteena on oppia tunnistamaan terve ja sairas hevonen, sekä antamaan oikea ensiapu. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12-vuotta.
• Terveen hevosen tuntomerkit
• Normaalit elintoiminnot
• Eläinlääkärin kutsuminen
• Hevosen pelastaminen onnettomuustilanteissa
• Yleisimmät taudit ja niiden oireet
• Pinteleiden ja hauteiden laittaminen
• Ihmisen ensiapu

Ruokintamerkki
Ruokintamerkin tavoitteena on oppia erilaisten rehujen perustiedot sekä ruokinnan ja sen toteutuksen perustaidot. Suorittajien alaikärajaksi suositellaan 12-vuotta.
• Hevosen ruoansulatus
• Ravintoaineet
• Ruokinnassa käytettävät rehut
• Rehujen varastointi
• Ruokinnan toteutus

Merkkisuoritussäännöt löytyvät kokonaisuudessan SRL:n internetsivujen materiaalisalkun sääntökansiosta.